مقاله


کد مقاله : 13980604148593020078

عنوان مقاله : هیولای فلسفی در چالش منطقی

نشریه شماره : 3 فصل پاییز - زمستان 1395

مشاهده شده : 193

فایل های مقاله : 475 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 احمد حیدرپور aheydar6013@gmail.com استادیار دکترا
2 غلامرضا فیاضی aaa@gmail.com استاد دکترا

چکیده مقاله

اگر براهین اثبات هیولا تام نباشد، نمی‌توان وجود و عدم هیولا را ملاک تقسیم موجودات به مجرد و مادی قرار داد؛ در نتیجه برای اثبات قوه و امکان تغیّر در همه مادیات و عدم امکان آن در مجردات، باید قوه، به عنوان عرضی خارج از ذات، برای مادیات، و استحالة آن، برای مجردات، با برهان عقلی به اثبات برسد. ولی چنین برهانی تا کنون از جانب فیلسوفان اقامه نشده است. بر این اساس پذیرش ثبات یا تغیّر در مجردات، نیازمند بیان نقلی خواهد بود. در این نوشتار براهین اثبات هیولا مورد بررسی قرار گرفته است.