درباره ما


 

اسلام، خاتم ادیان الهی و پاسخگوی نیازهای مادی و معنوی آدمی است. از آنجا که انسان دارای ابعاد وجودی گوناگونی است دین نیز ساحت­های گوناگونی چون عقاید، اخلاق و احکام را شامل می­ شود. البته عقاید نقش کلیدی و محوری در منظومه دین دارد؛ زیرا التزام به اخلاق و احکام دینی درگرو گرایش اعتقادی به آن است.

فلسفه اسلامی در کنار عرفان و کلام، درپی کشف هندسه اعتقادی دین است. دستکم نقش فلسفه در استنباط ابعاد اعتقادی دین، به علم اصول در استنباط احکام عملیه مي‌ماند که شرط لازم است، نه کافی. ازاین­رو فیلسوفان مسلمان مانند دیگر اندیشمندان دینی نقش بسزایی در جنبش نرم‌افزاری، تولید علم و روند تمدن‌سازی خواهند داشت؛ به­ ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، که زمینه حضور اندیشمندان دینی در عرصه تحولات فکری و فرهنگی فراهم شده است. انتشار مجله نسیم خرد در راستاي ارتقاي پژوهش در حوزه فلسفه اسلامی و ترويج معارف اعتقادی اسلام بوده و درپی زمینه سازی براي تحقق آرمانهای اعتقادی دین در جامعه اسلامی است.

این مجله در مهرماه 1390 آغاز به کار كرد. پس از طراحی و تصویب اساسنامه، آیین نامه­ های اجرایی و علمی، در زمستان 1391 اولین پیش شماره آن به چاپ رسید. در تاریخ 1394/10/12 مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 76690 دریافت شد. طبق قوانین ابلاغی از سوی وزارت ارشاد، پیش شماره های منتشر شده در حكم مجله داخلی قلمداد شد و نخستین شماره رسمی مجله در زمستان 1394 به چاپ رسید. این مجله در تاریخ 1397/3/30 موفق به رتبه علمی- ترویجی شد که از شماره دوم به بعد را شامل می­ شود.

پژوهش­گران محترم می­ توانند آثار خود را برابر آیین نامه مندرج در مجله تنظیم كنند و به سامانه اختصاصی مجله ارسال نمایند. مجله نسیم خرد مقالاتی در موضوعات ذیل را ارزیابی و چاپ خواهد كرد: پاسخ به شبه ها و نقدها درباره فلسفه اسلامی، ترویج یا نقد آراي فلسفی، عرفان و حکمت متعالیه، بحث های معرفت شناسی، فلسفه های مضاف، فلسفه تطبیقی (اسلام  و غرب)، نقد فلسفه غرب و بيان کاستی های آن، تاریخ فلسفه اسلامی، اسلامی‌سازی علوم انسانی، آموزش و معرفی قواعد فلسفی، معرفی شخصیت های فلسفی (زندگی­نامه، آثار، آرا و ...)، خلاصه و معرفی کتاب، مباحثات مکتوب درباره موضوعات فلسفی.