نمایه شده  عنوان آدرس
1 پایگاه اطلاعات نشریات کشور www.magiran.com
2 پرتال جامع علوم انسانی www.ensani.ir
3 پایگاه مجلات تخصصی نور www.noormags.ir