مقاله


کد مقاله : 13980811113433020121

عنوان مقاله : صحت مباني و مسائل فلسفي براساس تفسير عينيت وجود و ماهيت

کلمات کلیدی : عينيت ، وجود ، ماهيت ، اصالت

نشریه شماره : 6 فصل بهار - تابستان 1397

مشاهده شده : 133

فایل های مقاله : 508 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 الیاس عارفی arefie@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

بعد از آنکه صدرالمتألهين به مسئلة «اصالت وجود و اعتباريت ماهيت» به‌طور ويژه پرداخت، شارحانِ پس‌از او بر آن شدند تفسيري صحيح از اين اصل ارائه دهند. بر اين اساس چهار نظريه و تفسير بيان شد که تفسير منتخب، يعني عينيت وجود و ماهيت، در مقايسه با ديگر تفاسير أدقّ و أيقن است. براساس اين تفسير، حقيقي‌بودن «نفس‌الامر» براي قضايايي که از ماهيات ساخته مي‌شوند و ملاک نيازمندي به واجب‌الوجودند، فقط با امکان ماهوي صحيح است. همچنين مطابقت وجود ذهني با وجود خارجي، تعريف ماهيت بالمعني الأخص به «ما يقال في جواب ما هو»، تعريف جوهر و عرض و نوع و تقسيم ماهيت به ذاتي و عرضي فقط براساس اين تفسير به‌طور صحيح و کامل، معنا مي‌پذيرد.