مقاله


کد مقاله : 13980818735373020125

عنوان مقاله : بررسی آراء اندیشمندان پیرامون حدوث و قدم نفس انسانی

نشریه شماره : 6 فصل بهار - تابستان 1397

مشاهده شده : 137

فایل های مقاله : 525 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدصادق أرزیده sadegh.arzideh@gmail.com مدرس کارشناسی

چکیده مقاله

بحث درباره حدوث یا قدم نفس انسانی، از با سابقه‌ترین و پرچالش‌‌ترین مباحث میان اندیشمندان است. متفکران با مبانی فکری و روش‌‌های تحقیقی گوناگون خود، دیدگاه‌های متفاوتی در این باره دارند. بسیاری از متکلمان اسلامی، قائل به قدم زمانی نفس هستند به استثنای گروه اندکی مانند خواجه نصیر که قائل به حدوث آن است. در بین فلاسفه، افلاطون بنا بر قول به مُثُل، معتقد به قدم نفس است. در مقابل، شاگرد او ارسطو، ابن سینا و شیخ اشراق، با ردّ قول به قدم نفس بصورت برهانی، قائل به حدوث آن هستند. در این میان صدر المتألهین شیرازی نیز قائل به حدوث آن است. البته وی با استفاده از مبانی حکمت متعالیه مانند حرکت جوهری، قائل به حدوث جسمانی و بقای روحانی نفس است برخلاف ابن سینا که قائل به حدوث روحانی نفس است. عرفا که در مبانی فکری صدرایی سهم مهمی دارند، به نظر می‌رسد به حدوث جسمانی نفس همراه با اعتقاد به وجود اندماجی آن نزد وجودات برتر خود قائل هستند.