مقاله


کد مقاله : 13980818852123020128

عنوان مقاله : تأثیر رحمت الهي بر کاهش فشارهای رواني مطرح ‌‌شده از سوی الیس

نشریه شماره : 6 فصل بهار - تابستان 1397

مشاهده شده : 177

فایل های مقاله : 551 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حمیدرضا حاجی‌بابایی Hajibabaeei@ut.ac.ir دانشیار دکترا
2 زهرا رضازاده‌عسگری Zasgari@ut.ac.ir استادیار دکترا
3 سعید سلیمی salimi.s@iums.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

یکی از مشکلات بشریت، فشارهای روانی زیان‌بار است که بسیاری از بیماری‌های روانی و جسمانی را در انسان پدید می‌آورد. از دیدگاه آلبرت الیس، عوامل فکری مانند باورهای نادرست و توقعات زیاد دنیوی از خود، مردم، اوضاع اجتماعی و طبیعیت، موجب ایجاد فشارهای روانی است. یکی از راه‌های درمان این فشارها، ایمان به رحمت الهی است. رحمت الهی یعنی خداوند تنها روزی‌دهنده و منعم در عالم هستی است. البته نعمت‌های ثابت و پایدار روانی و رفاهی، فقط به کسانی تعلق می‌گیرد که به خداوند و زندگانی پس از مرگ ایمان داشته و به دستورها و توصیه‌های الهی عمل می‌کنند. روش این پژوهش، اسنادی ـ تحلیلی است که با استفاده از منابع معتبر تفسیری و روان‌شناسی، چگونگی تأثیر ایمان به رحمت الهی بر درمان عوامل فکری فشارهای روانی زیان‌بار را بیان می‌کند.