مقاله


کد مقاله : 1398082281433020135

عنوان مقاله : سرمقاله

کلمات کلیدی :

نشریه شماره : 6 فصل بهار - تابستان 1397

مشاهده شده : 107

فایل های مقاله : 207 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 روح الله سوری r.s.jelveh@chmail.ir مدرس دکترا

چکیده مقاله

سرمقاله