مقاله


کد مقاله : 13990207109503030138

عنوان مقاله : بررسي شبهات وارده بر منطق

نشریه شماره : 7 فصل پاییز - زمستان 1397

مشاهده شده : 89

فایل های مقاله : 417 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 غلامرضا عباسلو abbasloo1358@mihanmail.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

علم منطق در گذر روزگار کانون توجه مکاتب مختلف فکري بوده است و هر مکتبي با توجه به اصول خويش آن را ارزيابي کرده و به‌طبع، موضع خاصي دربرابر اين علم گرفته است. برخي مکاتبْ اين علم را داراي شرافت والايي مي‌دانند و به مدح و ستايش آن پرداخته‌اند؛ گروهي ديگر آن‌چنان به تقبيح آن همت گمارده‌اند که گويي مکر شيطان است؛ ازاين‌رو، فراوان بر آن اشکال گرفته، شبهاتي وارد ساخته‌اند. در اين نوشتار ما بر آن شديم اين سؤالات و اشکالات و شبهات را بررسي کنيم و به ارزيابي صحت و سقم آن بپردازيم. شايد از اين رهگذر براي مبتدياني که تحصيل منطق را آغاز مي‌کنند و با اين سؤالات روبه‌رو مي‌شوند، سودمند باشد؛ ازاين‌رو، مختصري از کليات منطق را مطرح کرديم تا ذهنيتي صحيح به مخاطب دهيم و چهارچوب کلي و محدودة مسائل آن را روشن سازيم؛ سپس به طرح اشکالات و پاسخ به آنها پرداخته، درنهايت فوايد منطق را بيان مي‌کنيم. ازآنجاکه، مخاطب اين مختصر مبتديان علم منطق‌اند، درپايان اين نوشتار راهکاريي براي آموختن بهتر علم منطق به مبتديان پيشنهاد مي‌شود.