مقاله


کد مقاله : 13990207933223030135

عنوان مقاله : نقد و بررسي مکتب تفکيک با تاکید بر دیدگاه ایشان مبنی بر مخالفت دین با فلسفه

نشریه شماره : 7 فصل پاییز - زمستان 1397

مشاهده شده : 108

فایل های مقاله : 589 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 روح الله سوری r.s.jelveh@chmail.ir مدرس دکترا

چکیده مقاله

اخباري گري رويکردي ظاهرگرايانه است که به ترک بحث های مستقل عقلي در استنباط احکام فقهي توصيه مي‌کند. به کارگيري اين شيوه در مباحث اعتقادي «مکتب تفکيک» نامیده می شود. نحله سنتی مکتب تفکيک به گونه کامل با عقل و استدلال مخالف بوده، هم نوايي آن دو را با نقل برنمي تابد. اما نحله جديد ضمن پاس داشت عقل، دستاورد آنرا بشري و بيگانه از دين معرفی می کند. پیروان تفکیک، دلیل های گوناگونی بر مخالفت دین با فلسفه به دست می دهند که برخی از مهم ترین آنها عبارتند از: 1. ‌اهداف سوء خلفا از ترجمه فلسفه؛ 2. وجود برخی روایت های ضد فلسفی؛ 3. مخالفت فقیهان با فلسفه. مقاله پیش رو پس از معرفی اجمالی مکتب تفکیک،‌ به نقدهای یادشده پاسخ می دهد. برپایه این پاسخ ها: 1. خاستگاه و انگیزه طرح یک اندیشه، دلیل درستی یا نادرستی آن نیست؛ 2. در مجموعه روايي شيعه تنها دو روايت ضد فلسفی يافته مي شود که یکی درباره فيلسوف نمایان و دیگری پيرامون فلاسفه دنياطلب است. اما روايت¬های بسياري در ستایش روش فلسفی (تعقل مستقل) دیده می شود؛ 3. ضرورت رجوع به متخصّص در مسائل تخصصی،‌ روشن می کند که مخالفت برخي فقیهان بزرگوار که آشنايي کاملي با فلسفه ندارند ادعاي اهل تفکيک را تایید نمی کند.