مقاله


کد مقاله : 13990207956573030137

عنوان مقاله : معرفت نفس در آثار علامه حسن‌زاده

نشریه شماره : 7 فصل پاییز - زمستان 1397

مشاهده شده : 120

فایل های مقاله : 349 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسين شريفي کندري sharifi1357@mihanmail.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

آنچه در اين مقاله مورد توجه خوانندگان قرار مي‌گيرد روزنه کوچکي به معرفت نفس انساني است، معرفتي که به جرأت مي‌توان گفت ريشه معارف عقلي و نقلي است. در اين مقاله بعد از اشاره به تعريف نفس به مراحل تکامل نفس ناطقه پرداخته شده، سپس تجرد همه مراتب خصوصا تجرد عقلي و فوق عقلي نفس تبيين شده است. از جمله ويژگيهاي برجسته اين مقاله اشاره به اتحاد نفس و بدن مي‌باشد که در مواضع متعددي از آثار علامه حسن‌زاده به آن اشاره شده است. در نهايت بدن از مراتب نازله نفس معرف مي‌شود. در منظر ايشان انسان متعلق به يک نشأه از وجود نيست بلکه موجودي طبيعي، مثالي، عقلي، الهي و داراي مقام تجرد و فوق تجرد است و وحدت انسان وحدت عددي نيست بلکه وحدت حقّه ظليّه است که حّد يقف براي او نيست.